Styret i Lydiabryggas venner

Leder

Arvid Jensen, arvidjens@gmail.com

Tlf. 926 98 358

Gjenvalgt for ett år på årsmøtet 19.5.21

 

Styremedlemmer

May-Elin Sarre Johansen,

Tlf. 402 45 913

Gjenvalgt for to år på årsmøtet 19.5.2021

 

Dag Utnes, 

Tlf. 920 44 937

Gjenvalgt for to år på generalforsamlinga 19.5.20

 

Berit Storrø,  berit.storroe@gmail.com

Tlf. 971 80 484

Gjenvalgt for to år på generalforsamlinga 19.5.20

 

Asbjørg Sande, 

Tlf 416 20 721

Gjenvalgt for to år på årsmøtet 19.5.2021

 

Rannveig Storfjell, rannsto@gmail.com,

Tlf. 997 18 108

Gjenvalgt for to år på generalforsamlina 19.5.20

 

Hugo Ronald Raste,  hu-ron-r@online.no,

tlf. 959 37 126

Valgt for to år på generalforsamlinga 19.5.20

 

Vararepresentanter

Attia Salah Attia,  Atia7733@gmail.com,

Tlf. 486 67 985

Gjenvalgt for ett år på årsmøtet 19.5.21

 

Anders Nydahl,  anydah@online.no

Tlf. 450 21969

Valgt for ett år på årsmøtet 19.5.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 30.5.2021