Styret i Lydiabryggas venner

Leder

Arvid Jensen, arvidjens@gmail.com

Tlf. 926 98 358

Valgt for ett år på generalforsamlinga 3.5.2019

 

Styremedlemmer

May-Elin Sarre Johansen,

Tlf. 402 45 913

Valgt for to år på generalforsamlingen 3.5.2019

 

Dag Utnes, 

Tlf. 920 44 937

Valgt for to år på generalforsamlinga 9.10.18

 

Berit Storrø,  berit.storroe@gmail.com

Tlf. 971 80 484

Valgt for to år på generalforsamlinga 9.10.18

 

Wibeke Johansen, 

Tlf. 996 45 916

Valgt for to år på generalforsamlinga 9.10.18

 

Asbjørg Sande, 

Tlf 416 20 721

Valgt for to år på generalforsamlinga 3.5.2019

 

Rannveig Storfjell, rannsto@gmail.com,

Tlf. 997 18 108

Valgt for to år på generalforsamlina 9.10.18

 

Vararepresentanter

Attia Salah Attia,  Atia7733@gmail.com,

Tlf. 486 67 985

Valgt for ett år på generalforsamlingen 3.5.2019

 

Reidun Kismul,  reidun.kismul@gmail.com

Tlf. 481 24 883

Valgt for ett år på generalforsamlinga 3.5.2019

 

 

 

 

 

Oppdatert 5. november 2019