Foreningens  formål

Lydiabryggas Venner skal  drive Lydiabryggas eiendommer og og vedlikeholde de eiendelene som hører til. Aktiviteten var opprinnelig en integrert del av Sjøgato-prosjektet, og er fremdeles en viktig del av det antikvariske kulturlivet i Vefsn.
I egenskap av å være en miljøskapende kulturinstitusjon, skal laget drive aktiviteter i sitt navn som i alle høve er ideologisk og livssynsmessig nøytralt. Dette innebærer bl.a. at lagets eiendeler og aktiviterer ikke kan utnyttes av kommersielle interesser eller utadrettet partipolitisk virksomhet. Dette gjelder i alle sammenhenger. Heller ikke denne nettsida kan inneholde noen form for komersiell reklame for produkt eller tjenester.

Organisasjon

Laget er en frittstående medlemsorganisasjon hvor hvem som helst kan bli medlem. Årsmøtet  er det øverste organ for laget. På sine årlige møter behandles årsmelding og regnskap. Årsmøtet velger også et styre på sju personer som skal forestå den daglige drift. Det er styret som er ansvarlig for at laget driver virksomheta si etter de vedtektene som gjelder. I tillegg til de sju faste medlemmene, velges det også to varamedlemmer.

Drifta

Mesteparten av drifta dreier seg om kaffe- og vaffelsalg på lørdagene. I hovedsak er det styret og varamedlemmene som er ansvarlige for kaffesalget.

Kafélokalet i første etasje kan leies til private arrangementer, og i  andre etasje er det ei lita leilighet som leies ut. Om du skal oppholde deg i Mosjøen og har bruk for en plass å bo, så er det bare å ta kontakt. Kanskje er brygga ledig. Du finner telefonnummer nederst på tittelsida.

Lydiabryggas Venner eide også Hildastua i det samme området. Dette huset ble solgt i 2011.

 

Siste redigert 29.4.21