Styret i Lydiabryggas venner

Leder

Arvid Jensen, arvidjens@gmail.com

Tlf. 926 98 358

Gjenvalgt for ett år på årsmøtet 24.3.2022

 

Styremedlemmer

May-Elin Sarre Johansen,

Tlf. 402 45 913

Gjenvalgt for to år på årsmøtet 19.5.2021

 

Asbjørg Sande, 

Tlf 416 20 721

Gjenvalgt for to år på årsmøtet 19.5.2021

 

Hugo Ronald Raste,  hu-ron-r@online.no,

tlf. 959 37 126

Gjenvalgt for to år på årsmøtet 24.3.2022

 

Solfrid Fagerbakk Klepp, Solfrid75@gmail.com

Tlf. 996 48 657

Valgt for to år på årsmøtet 24.3.2022

 

Vararepresentanter

Attia Salah Attia,  Atia7733@gmail.com,

Tlf. 486 67 985

Gjenvalgt for ett år på årsmøtet 24.3.2022

 

Anders Nydahl,  anydah@online.no

Tlf. 450 21969

Gjenvalgt for ett år på årsmøtet 24.3.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdatert 21.4.2022