Virksomheten  de forskjellige årene beskrives i årsmeldinger og referater fra generalforsamlingene.